Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2011

Χωριά Λήμνου

Παρ’ όλο που το νησί δεν είναι πολύ μεγάλο, έχει εβδομήντα πέντε χωριά, που εγώ ο ίδιος τα μέτρησα, και κατοικείται από ανθρώπους εργατικούς και πλούσιους, που παράγουν κηπευτικά καθώς και πολλά άλλα πράγματα, όπως μπιζέλια, κουκιά, ρεβίθια, φακή, σιτάρι, κρασί, κρέας, τυρί, μαλλί, λινάρι και καννάβι. […] [οι κάτοικοι] ασχολούνται με την καλλιέργεια της γης. Με τον ερχομό των Τούρκων δε σταμάτησαν να μιλούν τη γλώσσα τους, ούτε άλλαξαν τη θρησκεία τους. Μέσα στα εβδομήντα πέντε χωριά του νησιού, δεν υπάρχουν παρά δύο-τρία μόνον όπου οι κάτοικοι δε μιλούν ελληνικά και δεν είναι Χριστιανοί. […] Ένας γέρος Έλληνας ντόπιος μου είπε πως ποτέ άλλοτε το νησί δεν καλλιεργούνταν τόσο καλά, ούτε ήταν ποτέ τόσο πυκνοκατοικημένο.»[1]
I.Pierre Belon, Les observations du plusieurs singularités et choses mémorables trouvées en Gréce, Asie, Judée, Égypte, Arabie et autres pays etrangers, rédigées en trois livres, (Παρίσι 1553) 
Τα 75 χωριά ήταν:
1. Άγιος Αλέξανδρος
2. Άγιος Λιάς
3. Άγιος Νικόλας
4. Άγιος Υπάτιος
5. Αγιά Σοφιά
6.Αγκαριώνες ή Αγγαριώνες ή Αρειώνη ή Αριώνη ή Καρυώνες
7. Αλεξόπυργος
8. Αμνιού
9. Ανδρώνι
10. Άνω Χωρίον
11. Ατσική ή Ατσίκ
12. Βάρος ή Βαρούς
13. Βαρούσι ή Βαρούσιον
14. Βουνοχώρι
15. Βρόσκοπος
16. Γομάτι
17. Γούδηλα
18.Δημοσά ή Δημοσιά ή αι Δημοσίαι
19.Ζυματά
20.Θάνος
21. Καλλιόπη
22.Καμίνια ή Καμήνια
23.Καρπάσι
24.Κάσπακας
25.Κατάλακκο ή Καταπόταμο ή Καραπόταμο ή Κατάφυλλον
26.Κοντιάς ή Κονδιάς
27. Κοντοβράκι
28. Κοντοπούλιον ή Κονδοπούλ’ ή Οντοπόλ’
29.Κορνός ήΚουρνός ή Κορωνός
30. Κότσινα ή Κόκκινο
31. Κουρούνα
32. Κουρτεσώνας
33. Κρηνίδα
34. Κώμη
35.Λαγωπάτιον ή Λαγωπάτι ή Λαγώπατον ή Λαγοπάτι ή Λαγόπατον ή Λακτοβόδι
36. Λέρα (σημερινό Άγιος Δημήτριος)
37. Λευτίνα ή Νευτίνα
38.Λιβαδοχώρι ή Λιβατοχώριο ή Λιβαδοχώριον ή Λιβάδι
39. Λύχνα ή Ταλικνά
40. Μιγια Λάκκος (Μέγας Λάκκος)
41. Μούδρος ή Μούνδρος
42.Μύρινα ή Μυρινούπολη ή Λήμνος ή Stalimeni ή Παλαιόκαστρο ή Κάστρο
43. Νάκισσαν
44.Νεοχώριο ή Nεοχώριον
45. Παλιοπορτόριο ή Πραιτόριο ή Πρατώριο ή παλαιά Πραιτώρια
46. Πεδινό ή Πεσπέραγος
47.Πλάκα ή Συμφερούπολις ή Παλαιόκαστρο ή Βρυόκαστρο ή Καστρίν
48. Πλατύς ή Πλατή ή Άγιος Κήρυκας ή Πασά Λιμάνι
49.. Πορτιανός ή Πορτιανού
50.Προπούλι ή Προπούλ ή Πρόπολις
51. Πτέριν
52.Ρεπανίδι ή Pεπανίδιον ή Ερπανίδιον ή Δρεπανίδι
53.Ρουσσοπούλι ή Ρωσοπούλι ή Ορσοπούλ ή καλύβια του Ρωσσόπουλου
54.Ρωμανού
55. Σαράβαρη
56.Σαρδές ή Αρδία ή Αρδείαι
57. Σαρπί ή Σαρπή ή Καλλιθέα
58. Σβέρδια ή Σιβέρδια ή Δάφνη)
59. Σκανδάλιον ή Σκανδάλι ή Σκαντάλι
60. Στρατή
61. Σωληνάριον
62. Τσάσι ή Τσάση
63.Τσιμάνδρια ή Σεμάνδρια
64. Φυσίνη ή  Φσίν ή Ψσίν
65. Χάρακας
66. Χλιά Νερά
67. Carfos ή Korfos ή Κόρφος
68.  Cogito
69. Corni
70.Lastia
71.Mniphista 
72.Moleso ή Moselo   
73. Pelari 
74.  Tilo 
75. Ψίλου ή Ipsil ή Ψύλλ’). 
Ευαγγελία Χ.Λιάπη