Κυριακή, 11 Νοεμβρίου 2012

Ο Ρωμαίικος Γυαλός της Μύρινας μέσα στο χρόνο

Ο Ρωμαίικος Γυαλός το 1915
Ο Ρωμαίικος Γυαλός το 1933
Ο Ρωμαίικος Γυαλός το 1941
Ο Ρωμαίικος Γυαλός το 1950
Ο Ρωμαίικος Γυαλός το 1952
Ο Ρωμαίκος Γυαλός το 1955

Ο Ρωμαίκος Γυαλός το 1970